İlaçlama Yöntemleri

 SON SİSTEM EKİPMANLARLA HİZMET SUNUYORUZ 

İşyerleri ve Şirketler için büyük prestij kaybına sebep olan, bilinen 200 hastalık mikrobu  taşıyan, tüm gıdaları enfekte eden, farkına varılmadan büyük ekonomik kayıplara sebep olan haşereler ve kemirgenler için bilimsel tekniklerle  insan ve çevreye zarar vermeden düzenli mücadele ve Dezenfekte amaçlı İlaçlama yapılması gerekmektedir. Amatör yöntemlerle yapılan mücadeleler sorunu ortadan kaldırmadığı gibi haşerelerin hem daha fazla üremelerine sebep olmakta,hem de direnç gelişmektedir. Kemirgenlerin de aynı şekilde yemden uzaklaşmaları veya yeme tolerans geliştirmeleri yeni mücadeleleri zorlaştırmaktadır. Ayrıca başarısız bir mücadele için yapılan harcamaların hepsi tamamen ekonomik birer kayıp niteliğindedir.

İLAÇLAMA YÖNTEMLERİ :

KOKULU İLAÇLAMA:
Kokulu ilaçlama yöntemi çok etkili bir uygulama şeklidir. Elektrikli ULV, soğuk sisleme makinaları ile uygulanan profesyonel bir yöntemdir. Sisleme şeklinde ilaç püskürtülerek bulunan ortamın tamamının partiküller zerrecikler bırakılarak etkili bir şekilde ilaçlanması işlemidir.

Kokulu ilaç kesinlikle bilgili gerekli donanıma sahip ekipmanları teknolojiye uygun bir firmanın yapabileceği bir ilaçlama sistemidir. Bu yöntem genellikle kapalı alan ilaçlanmasında kullanılır ve çok etkilidir. Hamam böcekleri, tahta kurusu, akrep, kene, pire ve uçan ve yürüyen tüm haşerelere üzerinde maksimum önleyici etkiye sahiptir. Kokulu ilaçlama yönteminde ilaçlama esnasında kimse bulunmamaktadır. İlaçlamadan önce açıkta olan tüm gıda maddeleri kaldırılmalıdır. İçinde canlı hayvan, akvaryum, kuş gibi canlı bulunmamalıdır. İlaçlanan alan ilaçlamadan sonra 2-3 saat kapalı tutulmalıdır. Daha sonra 1-2 saat havalandırılmalıdır. Bu esnada içeride durulmamalıdır.

KOKUSUZ İLAÇLAMA:

Bu yöntemde mekanik sistemler tercih edilir. Sıvı şekilde püskürtme ilaçlama yapılır. İlaçlama esnasında mekan terk edilmez. Günün herhangi bir saatinde evde yada işyerinde çalışırken bile uygulanabilir.Kalıcı etkiye sahiptir. İlaçlamadan sonra ilaçlama yapılan yerler 2-3 gün silinmeden bırakılmalıdır. Temasa dayalı bir ilaçlama sistemidir. Kokusuz ilaçlama insanların toplu kullandıkları alanlarda herhangi bir zamanda uygulayabilme özelliğine sahiptir. Etkili bir ilaçlama şeklidir.

JEL İLAÇLAMA :
Jel ilaçlama yöntemi hamamböcekleri üzerinde oldukça etkilidir. Çevre ve insan için sağlıklı bir yöntemdir. İnsanların bulundukları ortamı boşaltmadan kolayca uygulanabilir. Kokusu yoktur. Temizlik gerektirmez. Eşyaların kaldırılması istenmez. Jel kapsülü yada tabancasıyla haşerelerin yuvalandıkları yada sık hareket ettikleri alanlara damlacıklar halinde bırakılarak uygulanır.

Hamam böcekleri için çekici bir etkiye sahiptir. Böcekler yemi yedikten sonra iç kanama geçirerek sinir sistemleri felç olup ölürler.Sadece jeli yiyen böcekler değil onlara temas ederek yuvalarına giden diğer böceklerde zincirleme bir şekilde ölürler. İlaçlama esnasında kapı pencere kapatmaya gerek yoktur. Kısacası zahmetsiz, çevreye dost, pratik ve kalıcı bir uygulama şeklidir.

Dumanlama UygulamasıULV:

Çok az miktarda kullanılan “ULV” insektisitler, iç mekanlardaki uçan
haşerelerin kontrolünde etkilidirler. Bu insektisitler, elektrikli yada motorlu aplikatörler vasıtası ile uygulanır. Uygulamaya başlamadan önce, tüm alan temizlenmeli, bütün pencere ve kapılar kapatılmalı ve tüm personelden arındırılmalıdır. “ULV” insektisitler, hava olan tüm alanlara çok küçük
zerrecikler halinde dağılır. Havadan ağır olup, yaklaşık 1 saat içerisinde
zemine oturur.Dumanlama Uygulaması, ULV uygulamasına alternatif olarak
ve genellikle büyük binalarda ve dış mekanlarda uygulamanın hızı nedeni ile tercih edilen metottur.

BÖCEK KEMİRGEN VE HAŞERE TÜRÜNE ÖZEL İLAÇLAMA YAPMAK

Hamam böceği ilaçlaması

Hamamböcekleri en çok üreyen ve çok çabuk çoğalabilen mücadelesi zor
zararlılardır. İlaçlama ve bulunan mekanın son derece iyi gözlemlenip doğru
zaman ve miktarda başarı oranı yüksek ilaçlama mücadelesi yapılmalıdır.
Bu böcekler zamanın büyük çoğunluğunu karanlık,kuytu,nemli,ve gözden uzak
yerlerde uyuyarak ve dinlenerek geçirirler duvar aralarına,kapı pervazlarına,
ahşap aralarına,ulaşılması zor yerlere yuva yaparlar sıvı ilaçlama yapılacaksa
mutlaka kalıcı ve çıkarıcı özellikte ilaç kullanılmalıdır.En etkili ilaçlama yöntemi Jel ilaçlama ve kokulu ilaçlama yaptırmaktır. kaloriferböceği,karafatma,alman hamamböceği, amerikan hamamböceği oriental hamamböceği gibi türler bu şekilde ilaçlanmalıdır.

Pire ilaçlaması
Pireler en çabuk yayılan ve insanları en çok rahatsız eden zararlılardır.Yaşadıkları yerler kedi,köpek,kuş gibi insanlara yakın olan hayvanların vücutlarında tozlu yerlerde ölmüş hayvan leşlerinde ve tüğlü yüzeylerde rahat bir şekilde barınır ürerler. İnsanlara en çok hayvanlardan ve tozl topraklı yerler den bulaşırlar ilaçlama yapılacak alanın yerleri ve eşyaların üzerleri mutlaka nemlendirimek şartıyla ilaçlanmalıdır sadece sıvı ilaçlama yöntemi etkilidir halk arasında kireç atarak önlemek neredeyse imkansızdır şimdiye kadar yaptığımız gözlemler pirelerin kireç tozunda kolaylıkla ürediğini göstermiştir.

Karınca İlaçlaması
Karıncalar yerde yaşayan konutlara kapılardan,doğalgaz ve diğer borulardan
ağaç dalları,ve çatlaklardan giren koloniler halinde mekanın kenarlarını
kendilerine yol olarak seçen açıkta kalan şeker ve gıdalara gelen türlerdir.
sıvı ve toz ilaçlama seçenekleri vardır ama en iyisi U.L.V ilaçlama dır.

böcek ilaçlama beylikdüzü